Vintersol 2017 – För ökad stridsförmåga i vintermiljö

Jägarsoldater under övning i Kebnekaisemassivet. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten.

Vintersol 2017 

– För ökad stridsförmåga i vintermiljö 

Nu har första delen av övning Vintersol 2017 startat. Vintersol är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod och pågår från slutet av februari till slutet av mars. Övningsperioden avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23-29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas med strider på Bodens södra skjutfält. 

Under inledningen av Vintersol genomför jägarbataljonen och pansarbataljonen från I 19 samt artilleribataljonen från A 9 krigsförbandsövningar på flera platser i länet.

Jägarbataljonens krigsförbandsövning startade redan 27 februari, det är rekryterna som just nu genomför sin grundutbildning som övar i bergsterräng på Kebnekaise. Jägarrekryterna fortsätter övningen på Kalixfors skjutfält utanför Kiruna. Därefter förflyttar de sig ner mot övningsområdet kring Boden och ansluter till de andra deltagande förbanden.

Artillerbataljonen ur A 9 inleder med skarpskjutningar på Bodens södra skjutfält den 20 mars innan de tillsammans med övriga förband påbörjar transporterna upp mot Jokkmokk.

I pansarbataljonens krigsförbandsövning, som startar den 15 mars, deltar förbandets samtliga personalkategorier: heltid-och deltidstjänstgörande, rekryterna som nu gör sin grundutbildning samt pliktinkallad personal. I Försvarsmakten är det första gången på många år just detta genomförs.

– Vi har en spännande uppgift framför oss när vi nu är först ut att testa systemet där vi övar i hel bataljon med alla ingående personalkategorier. Det kommer givetvis att innebära utmaningar, men vi bryter ny mark och jag ser verkligen fram emot att vara övningsledare för Vintersol, säger regementschefen Mikael Frisell.

1200 deltagare från sju förband 

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2017 deltar cirka 1200 personer från sju förband. Dessa är Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Norrbottens flygflottilj och Försvarsmaktens logistik.

Vinterförmågan i fokus 

Förutom möjligheten att öva brigadförmågan och att verka under vinterförhållanden, avslutar vi övningsperioden i ett unikt stort övningsområde, från Jokkmokk ner till Boden. Avslutningen genomförs huvudsakligen på civil mark, vilket ger en extra dimension; att öva att strida i okänd omgivning med realistiska avstånd.

 

Bildtexter: 

1. Jägarsoldater under övning i Kebnekaisemassivet. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

2. Artilleribataljonen skjuter med artilleripjäsen Archer. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

3. Pansarskyttekompani ur Norrbottens pansarbataljon under övning Vintersol 2015. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

4. Två Stridsvagn 122 under övning Vintersol 2015. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

5. Överste Mikael Frisell, övningsledare för Vintersol. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten.