Modell ska få soldater att stanna i Norrbotten

Modell ska få soldater att stanna i Norrbotten.

Ökad trivsel ska få rekryter att stanna i Boden och Norrbotten.
– Att lyckas behålla rekryter och soldater är även en viktigt fråga för näringslivet i Boden och regionen, säger Michaela Strömberg, näringslivsstrateg Bodens kommun.

Bodens kommun utgör tillsammans med övriga förbandskommuner i Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Försvarsmakten i Norrbotten samt FMV:s verksamhet på Vidselbasen en del i Regionalt samverkansforum (RSF).

RSF är ett samverkansorgan med syfte att samordna och tillvarata de förutsättningar som regionen erbjuder vad gäller Försvarsmaktens verksamhet och den ömsesidiga nytta som finns för samhället.

Våren 2016 togs ett gemensamt beslut i RSF att ta fram en gemensam Norrbottensmodell som syftar till att så många soldater som möjligt väljer att stanna i regionen. En del av Norrbottensmodellen är Bodenmodellen, en samverkanslösning som ska få rekryterna ska trivas och vilja stanna kvar i kommunen.

En styrgrupp bestående av representanter från A9, I19, Bodens kommun, Turistcenter och Soldathemmet OII har tillsatts för att driva arbetet vidare på lokal nivå.
– Vi har en fantastisk samverkan inom Regionalt samverkansforum och det är jättekul att vi har en lika bra samverkan på lokal nivå i Boden, säger Michaela Strömberg.

Flera aktivteter ingår i Bodenmodellen, bland annat en gemensam stadsvandring, evenemangsbesök som hockeyresor till Luleå, en arbetsmarknadsmässa och föreningsmässa för att komma i kontakt och integreras med näringslivet och föreningslivet.

Aktiviteterna är framtagna tillsammans med rekryter och soldater från A9 och I19.

Ola Olsson, från Eskilstuna och rekryt vid I19 säger att det är roligt att få göra något tillsammans och få se vad som finns att göra i Boden och närområdet.
– Det sociala umgänget är viktigt, både inom och utanför Försvarsmakten, påpekar han.

Sabina Claesson, från Göteborg och rekryt vid I19, tycker det är jättebra att det anordnas aktiviteter.
– Det är viktigt att det finns saker att göra på fritiden för att trivas bra.

Både Ola och Sabina är eniga att det bästa med Boden är närheten till naturen.

Gemensamma planer för framtiden är en föreningsmässa i maj där tanken är att rekryter och soldater får träffa föreningslivet i Boden och ta del av det breda föreningsutbudet.
– Det finns ett väldigt stort intresse bland rekryter och soldater att få komma i kontakt med föreningslivet, säger Ulla-Britt Kankaaranta, rekryteringskoordinator vid A9.

Samarbetet mellan Bodens kommun och Bodens garnison skapar bra förutsättningar för gemensam utveckling.

– För att locka soldater till regionen, och för att sedan få dessa att vilja stanna kvar, behöver vi inte bara erbjuda bra utbildning i Försvarsmakten. Vi måste också visa soldaterna att Boden är en mycket trevlig stad att leva och bo i. Arbetet med Boden-modellen för oss tillsammans framåt i detta avseende, säger Ulf Johansson, rekrythandläggare vid I 19.

Källa: Bodens kommun