”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?”

Efter andra världskriget och fram till slutet av kalla kriget byggde Sverige upp en väldigt god beredskap för kriser och krig, man hade stora militära lager av förnödenheter och genomförde kontinuerligt stora informationskampanjer om krisberedskap.

Efter kalla kriget och sovjetunionens fall försvann även oron över krig och kris, det var nya tider och därför nedmonterades den goda krisberedskap man hade haft då den ansågs kosta för mycket pengar.

Som läget ser ut idag finns inga militära lager med förnödenheter och inte heller några civila.
   Förutom livsmedelsbranschens centrallager som knappt skulle räcka en vecka. Det förutsätter att transporterna fungerar som vanligt.

Vad gör vi vid en större global krissituation som förhindrar varutransporter från att ta sig fram, hur länge klarar du dig på det du har hemma?

Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är svenska hushållens krisberedskap generellt sett väldigt dålig eller nästan obefintlig.
   Därför lanseras kampanjen krisberedskapsveckan som kommer ske årligen mellan 8 – 14 maj för att belysa vikten av att alla medborgare klarar sig själv under den inledande fasen av en kris.
   I år kommer representanter från civilförsvarsförbundet, försvarsutbildarna och Bodens kommun finnas ute på skolor och på stan med information om hur du kan öka din krisberedskap.

Vad är deras mål?
Det är viktigt att veta att det finns ett ansvar för den enskilde medborgaren (invånare?) att vid händelse av kris, den första tiden kunna försörja sig själv och sina nära.

MSB har som inriktning att man ska klara sig minst de första 72 timmarna utan hjälp.

Det är på grund av att myndigheterna måste fokusera på att samhällsviktiga verksamheter fungerar, hjälpa de mest sårbara i samhället och samordna krisarbetet.

Tillsammans kan vi skapa en bra krisberedskap igen. (?)

Markus Wede
Praktikant, räddningstjänsten
Räddnings- och beredskapsförvaltningen