Björns Spelmanslag

Övre raden: Sören Strömberg (spelledare), Karl-Erik Wallstöm, Berndt Lindström, Kjell Ledin Nedre raden: Martin Johansson i mitten omges av spelmanslagets grundare Roland Björnström och Uno Landén

Återträff

Hösten 1980. Björns Spelmanslag bildas. Efter Perbackagårdens tillkomst 1979 blev det angeläget att ordna aktiviteter som skulle kunna ske i gården. -Roland Björnström och Uno Landén kläckte idén att försöka ordna musikaliska sammankomster i byn.
   Tillsammans delade de, i Buddbyn, Svartbjörnsbyn och Björkelund, ut inbjudan till alla som var intresserade att sjunga eller spela, att komma till Perbackagården en viss dag för att tillsammans komma fram till lämpliga aktiviteter. Uppslutningen var fantastisk och över förväntan. Minst ett 60-tal slöt upp. Det visade sig att många var intresserade av att spela men än fler att sjunga. Den salomoniska lösningen blev att man bildade ett spelgäng och en sångkör.
   Kören kom senare att döpas till Perbackakören och spelgänget fick namnet Björns Spelmanslag. Björns som en förkortning av Svartbjörnsbyn.

Sammansättning och spelledare
Inledningsvis startade spelmanslaget med elva personer för att senare utökas till femton personer med 6 dragspel 5 fioler, bas (Berndt Lindström) och 2 gitarrer (Kjell Ledin och Mats Lindholm) samt trummor (-Martin -Rullander). Senare tillkom även klarinett och saxofon (Lennart -Karlsson).
   Övriga deltagare framgår av bilden. Primus motor bland musikerna var dragspelaren Herbert Harrefors. Sören Strömberg på fiol var spelledare.

Hjalmar Rönnbäck hedersmedlem
Konstnären Hjalmar Rönnbäck från Svartbjörnsbyn var en stor tillskyndare av Björns -Spelmanslag. Han -skänkte en tavla till gänget och belönades för detta med att bli hedersmedlem i Björns Spelmanslag.

Minskat antal
Successivt minskade antalet deltagare till tio, dels på grund av dödsfall och dels pga flyttningar. Lennart Karlsson (klarinett och -saxofon) blev ny spelledare.

Framträdanden
Visst samarbete förekom också med Perbackakören och några gemensamma framträdanden gjordes. Under årens lopp (bl a 1982) hade gänget flera musikaliska vänortsut-byten med Uleåborg. Dessa spelningar var mycket uppskattade. Gänget spelade till danser, på fester, ålderdomshem och sjukhus.
   Repertoaren bestod till största delen av evergreens, gammeltjo och folkmusik.

Hedersuppdrag 1 sommaren 1982
Gänget fick hedersuppdraget att spela sista dansen i Björknäs dansloge. Dagen efter påbörjades rivningen av densamma.

Radioinspelning november 1982
Norrbottensradion gjorde en inspelning med gänget på Perbackagården.

Vänortsutbyte augusti 1984
Genom kontakter som Roland Björnström hade så besökte Uleåborgs Tjärspelmän Boden. Framträdanden skedde bl a på Brännastrand och i Björksalen. Flera upp-skattade återbesök i Uleåborg gjordes under åren.

Skivinspelning senvintern 1985
Nu ansåg gänget sig -mogen för nya upplevelser. Den då tio man starka orkestern gjord en skivinspelning i Pajala. Inspelningen blev en framgång så tillvida att alla kasettband och skivor såldes så när som några stycken EP-skivor.

Amerikaresa
En tid hade spelmans-laget långt framskridna planer på en resa till svensk-bygderna i USA. Man undersökte finansierings-möjligheter både bland fonder och hos enskilda. Dessvärre gick det aldrig att få fram tillräckligt mycket pengar så res-planerna fick skrinläggas.

Hedersuppdrag 2 sommaren 1986
Ett annat hedersuppdrag som spelmanslaget fick, var att spela på premiärturen med turistbåten från Norra hamn i Luleå till Sandidan nedanför kraftverket i Boden.

Björns Spelmanslag upphör våren 1990
Ett av skälen var att spelledaren Lennart Karlsson flyttade till Långsjön. Han ansåg att resorna blev för långa. Dessutom hade intresset börjat falna för en del av medlemmarna. Då bestod gänget av sju deltagare och man beslutade att avveckla verksamheten och sälja all utrustning.

Björns Spelmanslag återuppstår tillfälligt våren 1992
Länsmuseet ville att gänget skulle återuppstå en gång för att underhålla i samband med att man i Luleå visade en i Buddbyn skjuten björn.

Epilog januari 2007
Flera av musikerna från Björns Spelmans-lag spelar i dag i andra musikgrupper i Boden. En stor del av utrustningen återfinns hos Bodens Dragspelsklubb.

Återträff 13 maj 2017
Det är 37 år sedan Björns Spelmanslag bildades och 27 år sedan gänget upphörde. På initiativ av Uno Landén beslutade de kvarvarande spel-männen att åter träffas den 13 maj 2017 och berätta gamla minnen samt spela tillsammans under en dag. Åtta spelmän finns fortfarande i livet, och medelåldern är 77 år. Träffen skedde på Perbackagården i Boden och samlade tretton deltagande spelmän med sina partners.
   På träffen fanns deltagare från Askersund, Luleå och Boden.
   Dagen inleddes med att spelmämmen samlades och fikade och sedan satte spelandet igång till allas förtjusning. Senare anlände damerna och en trerätters middag avnjöts under mycket trevliga former med sång och musik.

Tillställningen höll på fram till midnatt.

Text: Björns Spelmanslag