Jaha, men vad gör ni för något då?

Som medlemmar i en av Sveriges första ungdomsfullmäktiges styrelser får vi ofta den frågan. Vi skulle behöva en hel tidning för få plats att besvara den.

Vi börjar med att berätta hur styrelsen uppstod. Varje år anordnas Ungdomsfullmäktigedagen där ungdomar samlas med politiker, tjänstepersoner och rektorer för att diskutera ungdomars tankar och idéer.
    Det var från denna dag som Ungdomsfullmäktiges styrelse (UFS) bildades för cirka fem år sedan.

Våra uppgifter har gått från att endast arbeta utifrån de motioner som kom in under Ungdomsfullmäktigedagen till att göra egna undersökningar, medverka vid de årliga Skördefesten och miljödagarna, ordna temadagar, delta i möten och konferenser och mycket mer.

Vill de som frågar veta mer går vi vidare i vår berättelse med att exempelvis visa bilder från resan till Bryssel (som vi kunde genomföra med hjälp av sökta EU-medel) och berätta om vårt deltagande vid MUCF-konferensen (MUCF=Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) samt vår medverkan i Region Norrbottens Länsungdomsråd.

UFS är en styrelse av ungdomar och för ungdomar. Vi arbetar hela tiden aktivt med att framföra tankar, idéer och önskemål från Bodens kommuns ungdomar. Det är styrelsens viktigaste uppgift, att visa politikerna som styr vår kommun att vi också finns och har en röst.
   Det känns inte som att jag kommer att få ut något av det är ord som vi ibland hör under samtal med andra ungdomar.
   Vi skulle säga att det är tvärtom. Att vara med i styrelsen har öppnat upp dörrar för oss alla, dörrar som tidigare varit stängda.
    Bara att få prata one on one så att säga, med en sittande politiker är något som vi tidigare trodde var omöjligt och hur många sjuttonåringar kan säga att de har besökt Europaparlamentet?

UFS har inte bara gett oss möjligheten att åka på roliga event utan också lärt oss hur politiken fungerar inifrån. Vi har lärt oss hur ungdomar ska gå till väga för att förverkliga en idé och också hur lång tid det kan ta. Framförallt har det lärt oss hur vi tar ansvar och gett oss kontakter vi aldrig trodde vi skulle få.

Välkommen att besöka oss under Skördefesten och miljödagarna i höst om du vill veta mer!

För Ungdomsfullmäktiges styrelse:
Max Wallström, Ordförande
Linnéa Nilsson, Ledamot