Det gråkalla vädret var inget hinder för alla från när och fjärran som valde att besöka Garnisonens dag i Boden under lördagen. På I 19:s kasernområde förevisades materiel av olika slag, allt från gamla fordon till de senaste stridsfordonen. Eftermiddagens stridsförevisning föregicks av en stridsfordonsparad där man visade upp tidstypiska fordon från 50-talet- i år är det nämligen 60 år sedan P 5, sedermera Norrbottens pansarbataljon, sköt de första skotten på Tåme skjutfält.

Garnisonens dag blev i år något senarelagd beroende på den nyligen genomförda och avslutade storövningen Aurora. Nu är soldater och materiel tillbaka i Boden och på lördagen öppnades grindarna för anhöriga, allmänheten och intresserade. Under tiden som Hemvärnet lagade ärtsoppa till besökarna blev kön till Soldathemmets korvvagn tämligen lång.

I Hemvärnets kok var det full fart. Tony Lundholm berättar att man lagar drygt 1 000 portioner ärtsoppa som förhoppningsvis skall smaka hungriga och frusna besökare. Till sin hjälp har han flera professionella kockar som ser till att smaken blir den rätta.
Inte långt från Hemvärnets kok stod Sally Sundbom och gjorde reklam för Rödbergsfortet. Under dagen anordnas bussturer och visning av det tidigare så hemliga fortet.

Strax utanför restaurangen Tre Renar fanns en Archer uppställd. På bilden ser vi vice korpral Anton Stenman från Falun längst fram till vänster och bredvid honom menige Oliver Engman från Stockholm.
   Bakom dem står sergeant Fredric Carlström från Västerås (t v) och vice korpral Niclas Kennerfalk från Stockholm.

”Utan samband ingen seger” är en flitigt använd devis och framför radiolänkpansarterrängbilen med sin 24 meter höga mast står korpralen Oskar Anjou.

Han är sambandsgruppchef, tillhör A 9 och kommer från Uppsala. Oskar berättar att ”hans” fordon upprättar samband mellan olika grupperingsplatser och staber med hjälp av radiolänk över längre avstånd.

Under vintern när det är mycket snö och is måste det till rejäla doningar för att ploga vägar, gräva värn, reparera vägar, hantera gods och mycket annat.
   Just under vintern är det mycket att göra, men man även uppgifter under den snöfria perioden. Framför en hjullastare 18 ton hittar vi två hjullastarförare från A 9; soldaten Emilia Lindmark som kommer från Sollefteå och vice korpralen Stefan Sandström som härstammar från Umeå.

Det dundrar bland molnen och Försvarsmakten helikopter; Hkp 14, börjar gå in för landning på fotbollsplanen. Den senaste tidens regnande har gjort marken mjuk och man är lite oroliga när landningshjulen sjunker djupt ner i gräset.

Kapten Roger E Viktorsson är avdelningschef för Försvarshälsan Nord och han förevisade bland annat en av Försvarsmaktens ambulanser för intresserade besökare.

Henrik Hedqvist kom från Piteå med en kompis som jobbat på I 19. I famnen höll han sonen Ebbe Stenberg.

Kalix lottakår hade tillsammans med Hemvärnet hyrt en buss och man var omkring 20 stycken som besökte Garnisonens dag. På bilden ser vi Camilla och Helena Öman bakom barnen Amilia och Freja Öman.

Lasse Björnerbäck och Hans Öhlund kom från Umeå för att besöka Garnisonens dag, något de gör varje år. Hans växte upp i en av kasernerna som i hans barndom också innehöll bostäder för befäl.

Alva Fjellborg hade tagit sig hela vägen från Luleå för att träffa pojkvännen Kenth Homström som är vice korpral vid I 19.

Förbandscheferna Mikael Frisell, I 19, och Jonas Lotsne, A 9, stod som värdar för lördagens Garnisonens dag.

Vid öppningsceremonin hälsade garnisonschefen Mikael Frisell allmänheten, anhöriga, föreningar och kamratföreningar välkommen.
   Han riktade ett särskilt välkomnande till de anhöriga till den soldat som omkom under vinterövningen Vintersol i mars.

I sitt tal talade han om det här är en dag då vi verkligen vill beskriva vad vi gör, svara på frågor och kanske kunna rekrytera någon.

Världsbilden är försämrad och bekymmersam. Den är väldigt komplex och det händer väldigt mycket saker och man vet inte vart det tar vägen. Då är det viktigt att vi gör och levererar det som våra politiker har beslutat. Därför är det viktigt att vi håller ihop.

Efter öppningsceremonin var det så dags för den traditionella soldaterinran.

Där talade Mikael Frisell om förpliktande saker kopplade till svensk lag och förordningar. Dels är det ett viktigt budskap men också att kunna känna stolthet att man tillhör Försvarsmakten, något större, att man har till uppgift att tjäna vårt land och försvara Sverige och freden.

Text och foto: Olle Dahlquist / Feel IT!