Det är inte kört, fast ­skelettet är skört

Anita Sandström, ord­förande i Osteoporos­föreningen, Norrbottens­län. Tvättsvampen illustrerar ett benskört skelett, håligt.

Tänk dig att du är en äldre dam som fått en hjärtinfarkt. Du kommer in på akuten och räknar med en kvalificerad behandling. Men tvärtom finner du att personalen har liten kunskap om dina problem och du får lämna sjukhuset utan läkemedel som förebygger ett återfall.

Så kan det väl inte gå till? Nej, kanske inte för hjärtinfarkten men det är precis det som händer alltför ofta om damen skulle ha en fraktur orsakad av benskörhet eller osteoporos som den medicinska termen är.

500 000 tusen personer i Sverige är drabbade av den kroniska folksjuk­domen osteoporos och det är bara 12 % i genomsnitt i Norrbotten som får ­behandling trots att Socialstyrelsen i sina nationella riktlinjer har målet 30 %. Varför ska inte alla få behandling? Det handlar om mänskligt lidande och direkta samt indirekta kostnader för sjukdomen på 13 miljarder per år med stort lidande för den drabbade och med sänkt livskvalitet.

Gör om, gör nytt och gör rätt
Det är hög tid att besluta om en fungerande organisation för osteoporotiker. Det ska vara frakturkedjor med koordinatorer i hela Norrbotten, vilket ger resultat. En fast läkarkontakt är viktig eftersom det rör sig om en kronisk sjukdom. Det är också hög tid att införa FRAX som är en test för alla med misstänkt benskörhet. Osteoporosföreningen firar 10 år med Öppethus

Källa: Osteoporosföreningen i Norrbotten