Unga är viktiga för Boden

Demokrati. Ett konkret ord med diffus innebörd. Ett symboliskt namn på något enormt och vackert. På grundskolan lärde vi oss att det betyder folkstyre. På förskolan lärde vi oss att alla får vara med. När det gäller Bodens Ungdomsråd stämmer båda.

Bodens Ungdomsråd är ett politiskt obundet och drogfritt råd under kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen där alla mellan 13 och 26 år är välkomna att delta och göra skillnad. Ungdomsrådet är en mötesplats där unga med olika bakgrund och förutsättningar får möjlighet att engagera sig politiskt, diskutera och påverka nutiden. Vår övertygelse är att fler perspektiv i beslutsfattande processer alltid berikar och leder till bättre och mer genomtänkta beslut. Om Boden ska bli den bästa platsen att födas, leva och dö på måste vi ungdomar ha ett finger med i spelet. Ingen vuxen kan sätta sig in i den 14-årige Bodensarens digitaliserade vardag eller se vår vackra kommun genom samma filter som Björknäsgymnasiets gymnasister, och vice versa. Vi lever på gott och ont i två olika städer. Det finns en generationsklyfta men den vill vi överbrygga.

Ungdomsrådets huvudsakliga syfte är att planera och genomföra event, temadagar och festivaler med och för Bodens ungdomar.  Genom åren har vi emellertid förstått att själva processen är viktigare än det direkta resultatet. Vi lär oss att bli engagerade samhällsmedborgare, att påverka och förändra. Ungdomsrådet ger oss mötesvana och förståelse för demokratiska processer. Det ger oss verktyg för att bemästra och för att kunna ta över och förvalta det samhälle ni, vuxna, byggt upp. Framtidens Boden ligger trots allt i våra mobilvana händer.

Vi söker ständigt nya arenor där vi får göra våra röster hörda. Vi vill alltid att fler ska engagera sig. Vi vet att vi är unga, oerfarna och i vissa fall idealister men vi bryr oss om vår nutid och vår framtid.

I Boden är vi stolta över att kunna säga att alla får vara med. Även vi ungdomar.
Välkommen på ett möte.
Gilla oss på Facebook och för mer information: Bodens Ungdomsråd @ungiboden

För Bodens ungdomsråd
John Öberg