Säkrare grillsäsong-kontroll av gasolgrillar

06/17/2015

Sommaren 2014 genomförde MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) marknadskontroll av 24 gasolgrillar i butik. Då undersöktes bland annat om CE-märkningen, den tekniska informationen och varningstexterna var korrekt utförda. Av 24 kontrollerade hade 22 brister. Alla brister är nu åtgärdade.

Marknadskontrollens yttersta syfte är att värna det fria flödet av produkter över nationsgränser. Det görs genom att produkter kontrolleras av myndigheter som låter korrigera felaktiga och stoppa farliga produkter. Marknadskontrollen är en del av EU:s system för att säkerställa att varor och tjänster på den inre marknaden uppfyller de krav som ställs. Gasolgrillar har EU-gemensamt regelverk och ska vara CE-märkta men reglerna tillåter ändå vissa nationella skillnader, bland annat i gastyp och gasens anslutningstryck. Nationellt språk ska användas.

Det vanligaste felet som uppmärksammades vid kontrollen av gasolgrillar var att gastyp inte var utskrivet på svenska. En produkt saknade CE-märkning, varningstexter var bristfälliga, felplacerade eller saknades på grillarna, fel anslutningstryck var angivet.

Det här är allvarligt av flera skäl. Saknas CE-märkning saknas också garantier för att produkten gått igenom den säkerhetskontroll som gasolgrillar ska genomgå. Det betyder att det inte går att veta om den är säker att använda. En sådan grill får försäljningsförbud, säger Marianne Rönnbäck Runhage, tillsynshandläggare vid MSB och en av de som ansvarat för marknadskontrollen.

Att varningstexter inte är tydliga eller inte finns på vårt eget språk är i bästa fall besvärande, i värsta fall öppnar det för missförstånd och att man använder produkten på fel sätt, fortsätter hon.

De brister som uppdagades har nu rättats till av importör eller distributör.

Läs mer på Din säkerhet, Grilla säkert med din gasolgrill��ppnas i nytt f��nster.

Tillbaka

 Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun (Nyheter) hemsida http://www.boden.se/