Barn i rörelse – En lekutställning på Försvarsmuseum Boden

Ny forskning pekar på vikten av motion i tidig ålder. Det ger mycket tillbaka som vuxen. För många är det nog ingen nyhet, men det är ändå viktigt att påpeka då och då. Speciellt nu när surfplattor, spel och sociala medier tar så stor del av vår egen och våra barns tid.

En studie som forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har gjort visar att barn som är med på idrotten i skolan har i vuxen ålder mätbart bättre hälsa. Forskningsstudien har pågått i 30 år och är gjord på 250 000 personer i åldrarna 18-70 år.

Personerna som deltagit i studien upplever också själva att de mår bättre än de som inte var med på skolidrotten. De lever ett mer aktivt liv, har bättre kondition och känner sig friskare. Delresultat visar dessutom på ännu starkare samband mellan fysisk aktivitet i ungdomen och god hälsa som vuxna bland de som utöver gympan även motionerar på fritiden.

Slutsatsen som forskarna gör är att skolidrotten är viktig för de som inte håller på med idrott vid sidan av skolan. I skolan får de testa olika sätt att röra på sig och att det i sig lockar till goda aktiva vanor och i slutändan bättre fysisk hälsa som vuxna.

Från maj och under hela sommaren kommer Försvarsmuseet att ha lekutställning som heter Rörelse.

En utställningshall är fylld med lekaktiviteter för barn i alla åldrar. Här får barnen bland annat pröva på att klättra och balansera.

Dessutom så finns vår hinderbana ute i museiparken. Varför inte passa på att låna våra picnic-korgar och ta en fikapaus ute i det gröna?

Varmt välkomna!

Ulf Renlund
Museichef
Försvarsmuseum Boden