Den alltid emotsedda studentbalen i Boden hölls på lördag kväll och vackrare par har man väl inte skådat. Balparen anlände traditionsenligt och fick paradera in mellan de breda leden av nyfikna som samlats för att få en skymt av flärden och glädjen hos de unga och ibland kanske lite spända paren.

STOR BILDVISARE – KLICKA PÅ NÅGON AV BILDERNA NEDAN