Sommartider = Evenemangstider i Boden

Foto: Mats Engfors, Fotographic

Sommaren kom med besked under maj månad. Promenadstråket runt Bodträsket fylldes av flanörer och motionärer, spontanaktiviteter och mer planerade evenemang dök upp på Kvarnängen och uteserveringarna slog upp sina portar inför säsongen.

Bodens kommun arbetar för att stärka och utveckla centrum och på så sätt öka attraktiviteten för invånare, besökare och våra näringsidkare. För oss på tekniska förvaltningen innebär det arbetet bland annat att sköta våra gator och grönområden, men också att ge tillstånd till markupplåtelser och sköta bokningar av offentlig plats, som ska nyttjas till olika evenemang och aktiviteter. Offentlig plats är gator, torg, grönområden och andra platser som ägs av kommunen och som i detaljplanen redovisas som offentlig plats och som är avsedda för ett gemensamt behov.

För att nyttja offentlig plats krävs enligt ordningslagen ett tillstånd av polisen. Tillståndet kan gälla allt från uppförandet av en byggställning på en gata, en trottoarpratare utanför en butik till ett större evenemang som exempelvis Boden Alive.

Bodens uteserveringar blir allt fler och är ett välkommet inslag i stadsbilden. De bidrar till att göra Boden till en attraktiv småstad där Bodensare och besökare trivs och näringsidkare vill etablera sig. Uteserveringarna har flera funktioner i stadsmiljön. De ska samsas med många andra krav som god framkomlighet för fotgängare, tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga, trafik, räddningstjänst och trafiksäkerhet och behöver också polistillstånd om de ska placeras på en offentlig plats.

Kommunen har, för att stimulera till ett attraktivt centrum, reducerat taxan för uteserveringar och har också upprättat nya riktlinjer för uteserveringar. Syftet är att förenkla för de näringsidkare som vill ansöka om att förgylla vårt centrum med en uteservering och därigenom ge Bodensarna ett attraktivt uteliv.

Nu hoppas vi vädergudarna är med alla arrangörer och entreprenörer som anordnar sommaraktiviteter, så att vi får ett levande sommarcentrum att njuta av.

Trevlig sommar.

Ellinor Isaksson Larsson
Tekniska förvaltningen, Gata/Park avdelningen