Sommaren är kort, det mesta jobbas bort…

Äntligen! Sommaren 2018 kom och gick. Det är svårt att förstå att vi redan är inne i mitten av augusti månad. Nåja, man har i alla fall hunnit njuta av några soliga semesterdagar hittills även om det redan var i slutet på maj.

Order ”värmebölja” är nog det som bäst kan beskriva sommarens rekordväder.  

För oss som har jobbat inom hemsjukvården i sommar har detta även gett sig till känna i det dagliga arbetet. En allmän rekommendation gick ut redan tidigt om att våra äldre vårdtagare skulle dricka ordentligt med vätska samt undvika att vistas utomhus under de starkaste soltimmarna dagtid. Men som tur är verkar de flesta i efterhand ha klarat sig relativt bra, trots värmeböljan.  

En annan intressant nyhet som har startat denna sommar är ”digitala vårdplaneringar” i hemmet. Detta pilotprojekt som startade för lite mer än ett år sedan har nu etablerats som en fast arbetsuppgift. Här träffas kommunens distriktssköterska, biståndshandläggare, sjukgymnast samt arbetsterapeut i vårdtagarens hem. Via en bärbar dator kan även läkare och sjuksköterska delta från hälsocentralen. Likaså kan till exempel anhöriga delta på samma sätt ifall de inte har möjlighet att närvara på plats. 

Ett annat namn på ett sådant digitalt vårdmöte i hemmet brukar även att benämnas ”SIP” dvs ”Samordnad Individuell Planering”. Sedan årsskiftet ger en ny lagändring vårdtagaren rätt till att erbjudas ett sådant vårdmöte till exempel inför utskrivning från sjukhuset.  

Men nu är det bara att se fram emot en förhoppningsvis fin höst.

Personligen ser jag fram emot några fler lediga dagar i september för lite bärplockning i skogen. Det vill säga om det finns någonting kvar efter sommarens värmebölja.

Andreas Söderlund,
distriktsköterska vid Bodens
kommuns hemsjukvård