Hoppet växer sig starkare 

När det gäller psykisk hälsa har fokus länge legat på motsatsen – ohälsa. Men i takt med att ämnet når ljuset hittar vi allt oftare tilliten, hoppet och hälsan. 

I dag arbetar jag som verksamhetsutvecklare inom psykisk hälsa. Ja, hälsa – ett i mina ögon mångfacetterat område. Du kanske är mer van att höra begreppet psykisk ohälsa, för det är ju ofta där fokus har legat.  Det har pratats om diagnos, inläggning, terapi och medicinering. Sammanhang som ofta väcker negativa associationer. Psykisk ohälsa var länge något som gömdes undan på platser skapade för att skydda samhället från det oönskade. Något som inte passade in. Något som skulle korrigeras. 

Allt eftersom förändras nu den bilden – och det går allt snabbare. Allt fler berättar nu om sina erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa, men också vad som har gjort att de har börjat må bättre och tillfriskna. Tilltron till att det finns hopp börjar nu växa sig starkare, det förmedlas i en mängd olika sammanhang. Det kan handla om möten med andra med liknande erfarenheter, ett samtal med en person som tar sig tid att verkligen lyssna, ett förtroendefullt och tryggt bemötande i kontakten med olika verksamheter eller möjligheten att kunna utöva de intressen som är viktiga för en. 

För mig är samtalet kring psykisk hälsa som en termometer på vårt samhälle. Det speglar vår tilltro till varandra, den trygghet som vi känner, de möjligheter vi upplever oss ha.
   Det handlar även om att förstå att alla människor mår bättre och sämre under perioder av sitt liv. Att vi vågar dela med oss av våra egna erfarenheter och är lyhörda för andras.

För ju öppnare vi är och ju mer inkluderande vi är desto lättare är det för alla att hitta en väg för sin egen återhämtning. 

För mig handlar det arbete vi gör inom Bodens kommun om precis just detta. Vi verkar för en förändring där vi istället för ohälsa betonar hälsa i litet och stort.

Vi söker kontinuerligt nya vägar att samverka och utveckla våra verksamheter för att bidra till ett inkluderande klimat där alla känner att de kan utvecklas. 

Marcus Junkka Bideke
Verksamhetsutvecklare
Bodens kommun