Höstmöte 29/11

Höstmöte genomförs torsdagen den 29 november kl 19.00 i klubbhuset. Mötet är för våra medlemmar så tveka inte att boka upp kvällen och kom.
 
Motioner/förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 28 oktober
 
Välkommen önskar
Styrelsen Bodens GK

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens GK hemsida http://bodensgk.se/