Nu fortsätter vi ­utveckla färdtjänsten

Under våren har ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänsten i Boden tagits fram. I programmet har kommunen satt upp mål och inriktning för hur färdtjänsten ska bedrivas under de kommande åren. En målbild som arbetats fram i samråd med bland andra kommunens brukarorganisationer.

Färdtjänst är kollektivtrafik anpassad för personer som har en så pass varaktig funktionsnedsättning så att det är svårt att förflytta sig på egen hand. Färdtjänst är ett kommunalt ansvar som kan överlåtas till regional nivå, men i Boden har vi beslutat att fortsatt driva den i egen regi. Det betyder att vi handlägger och upphandlar färdtjänsten själva. Styrkan ligger i korta handläggningstider, nära samarbete med Socialtjänstens olika verksamheter samt möjligheten till personliga kontakter i form av bland annat hembesök och nära samarbeten med kommunens brukarorganisationer.

2017 års kundundersökning bland färdtjänstresenärerna i kommunen visade fantastiska siffror både när det gäller kvalitén på tjänsten och bemötandet från förare och övrig personal. 98,6% av resenärerna svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med färdtjänsten, vilket är ett fantastiskt betyg på den service vi levererar tillsammans med Boden Taxi. Ett betyg som givetvis förpliktar och där vi har som målsättning att fortsatt erbjuda en färdtjänst som känns trygg, pålitlig och i god kvalité. Det ska fortsatt vara lätt att nå våra handläggare för frågor om färdtjänst och tiden från ansökan till beslut ska maximalt ta tre veckor.

Målsättningarna som antagits i trafikförsörjningsprogrammet är en del i det ständiga förbättringsarbete som sker för att göra Boden till en plats som ska vara tillgänglig och användbar för alla.

Vi på tekniska förvaltningen tackar för förtroendet att få fortsätta arbeta med att utveckla färdtjänsten i samverkan med vår entreprenör, våra brukarorganisationer och resenärer.

Vi lovar arbeta vidare med att leverera färdtjänst av toppkvalitet.

Ellinor Isaksson Larsson
Ansvarig för kollektivtrafikfrågor
på Tekniska förvaltningen, Gata/park-avdelningen