Blockad inom Räddningstjänsten

06/15/2015

Förhandlingarna mellan Brandmännens Riksförbund (BRF) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om nytt kollektivavtal har inte lett till någon överenskommelse. BRF har varslat om en begränsad blockad som träder ikraft den 15 juni kl 06.00. Utryckningar vid allvarliga händelser som t ex brand eller livräddande sjukvårdsuppdrag omfattas inte av blockaden.

SKL och Pacta har under lång tid förhandlat med Brandmännens Riksförbund (BRF) men parterna har inte nått fram till ett nytt kollektivavtal för RiB (Räddningstjänstpersonal i beredskap). Nuvarande avtal upphörde den 8 juni 2015. BRF har lagt varsel om blockad som träder ikraft måndag 15 juni kl 06.00.

De åtgärder som ingår i varslet är:

 1. Blockad av all form av tjänstgöring på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
 2. Blockad mot övningar på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
 3. Blockad av materielvård, undantaget
  – Materielvård av brandmännens personliga säkerhetsutrustning
  – Materielvård som innan varslet är schemalagt under beredskapstid.
 4. Blockad mot återtagande av slang som använts vid räddningstjänstuppdrag.
  – Bilarna ska dock alltid återställas till utryckningsklart skick.
 5. Blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag samt livräddande sjuk-vårdsuppdrag.

De som omfattas av varslet är beredskapsbrandmän som är anslutna till BRF i samtliga kommuner och räddningstjänstförbund. Varslet gäller däremot inte de heltidsanställda brandmännen. RiB tecknas också med Kommunal och Vision men inte heller dessa berörs av varslet.

Vid behov kan vissa kommunala chefer och politiker kallas in för att utföra uppgifter som omfattas av blockaden.

Hur påverkas allmänheten?

Heltidsanställda brandmän omfattas inte av varslet, utan arbetar som vanligt. Beredskapsbrandmännen kommer fortfarande att svara på larm och utföra räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag. Däremot rycker beredskapsbrandmän inte ut på inbrottslarm eller bevakning av evenemang.

Uppdatering torsdag 18 juni:

Läget i konflikten är f n oförändrat.

Denna nyhet kommer att uppdateras löpande.

Tillbaka

 Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun (Nyheter) hemsida http://www.boden.se/