Nu syns byggkranar i Boden

Det händer mycket i Boden just nu. Det är en återkommande kommentar från utflyttade vänner och vänner som inte är från Boden. Det gör mig extra stolt över att vara bodensare samt att få jobba med utvecklingen i min hemkommun.
Hos oss på samhällsbyggnadskontoret får vi många förfrågningar om nya villatomter, industrifastigheter och flera som längtar efter att få flytta in till en helt ny lägenhet med utsikt. Det byggs villor, små lägenheter för allmännyttan, studentlägenheter, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, kontor och datahallar. Listan kan göras lång. Det planeras och byggs i många nya spännande projekt.

Boden är en trevlig småstad med närhet till allt som är viktigt och lite till.

Skogen, vattnet, jobbet, shopping, skolor och barnens aktiviteter.
Det är hållbart både för miljön och individen, det är det vi kallar Närhetsliv.

Just nu arbetar vi på samhällsbyggnadskontoret med en fördjupad översiktsplan för Boden,  Sävast, Sävastön, Sävastnäs och Bodön. I den fördjupade översiktsplanen talar kommunen om hur vi vill att samhället ska utvecklas, var det kan och bör byggas, om det behövs nya vägar och cykelbanor samt vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilken hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och klimatförändringar mm.

Samhällsbyggnadskontoret har jobbat med en rad olika aktiviteter där metoden dialog i olika former har varit ledord och syftet har varit att samla in tankar, idéer, synpunkter och frågeställningar om hur Boden och Sävast ska utvecklas. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen startade hösten 2017. Vi har haft olika former av dialogmöten för att träffa medborgarna i Bodens kommun och samla in synpunkter. Det har även funnits möjlighet att delta i en kartenkät, workshops, ”telefon- app”, på ungdomsfullmäktige, vandringar med de kommunala råden.

Vi har också haft kreativt arbete med bland annat Ungdrive, träff med näringslivet om Framtidens stad och projektet Avstamp med Havremagasinet.

Tilläggas kan mycket bra samarbete med andra förvaltningar inom kommunen. Det finns fortfarande möjlighet att du som individ kan tycka till och påverka den fördjupade översiktsplanen.  Hur vill du att Boden ska utvecklas, var med och påverka.

På www.boden2025.se
kan du följa arbetet och läsa om det pågående arbetet. 

Nu är det dags att dra ut på de sista höstutflykterna, och sen väntar jag i alla fall på snö och vinter.

Cecilia Kvibacke
Mark och exploateringsingenjör
Bodens kommun