Höst- och läslov – Från Potatislov till barn- och ungdomssemester

Namn och syfte har varierat, men vecka 44 är det dags för årets lov i Boden. Förutom arbetet med Höstlovet så vill vi också passa på att berätta om andra saker som händer på Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningens, verksamhet ungdom där vi arbetar.

Bland annat, så är det dags för årets Ungdomsfullmäktigedag, för 13:e året i rad. Här träffas representanter från samtliga grundskolors årskurs 8 och år 2 på gymnasiet politiker och tjänstepersoner. Under dagen hålls dialogcaféer och paneldebatt utifrån ungdomars önskemål och åsikter. Dagen avslutas med att de som önskar skriver motioner. Syftet med dagen är att stärka ungdomars engagemang och kunskap och därmed öka deras inflytande och delaktighet i demokratiska processer. Dagen är i november 2018.

Ett Erasmus+ Ung och Aktiv-projekt med namnet Unga möter beslutsfattare – Ung i Boden har också startat under hösten och kommer att pågå till år 2020. Drygt 30 ungdomar mellan 13-25 år deltar i projektet.

Vi har också fått en ny mötesplats för ungdomar, som fått namnet Hörnet, (efter förslag från ungdomarna själva). Den har just startat sin verksamhet på Kungsgatan 26. Så är du ungdom 13-20 år, och inte har varit där, gör ett besök!

Ungdomsgården Chillet i Sävast kommer, förutom sin ordinarie verksamhet, att bland annat hålla biljard- och pingisturneringar under Höstlovet.

Vår nya motorgård har också nyligen påbörjat sin verksamhet. Här kommer motorintresserade unga att kunna hyra en plats för att meka med sin moped, bil, skoter eller något annat fordon till ett billigt pris. Den som inte har egna objekt kan delta i i olika grupper. Under lovet erbjuds ungdomar att delta i reparationen av en beach buggy.

Fritidsbanken kommer också att medverka vid allmänhetens åkning och låna ut skridskor och hjälmar under Höstlovet. Fritidsbanken finns normalt på Kungsgatan 26G och lånar gratis ut sport- och fritidsutrustning. Gör gärna ett besök!

I årets Höstlovsprogram erbjuder våra fantastiska föreningar, organisationer och andra tillsammans med Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen själva, barn och ungdomar över 100 aktivitetstillfällen. Här finns tillfällen att prova på en mängd olika aktiviteter. Du kan läsa mer om dessa på boden.se, hela programmet på loviboden.se och du kan också se vad som händer dag för dag i evenemangskalendern.

Verksamhet Ungdom
Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen
Annika Sandström Göran Ahlström
Samordnare Verksamhetschef Ungdom