Lågflygning i delar av Norrbotten

06/07/2015

Från mitten av juni och cirka sju veckor framåt utför Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillsammans med Wermlandsflyg, geofysiska flygmätningar i delar av Norrbotten. I Boden berörs främst Brännberg, Bredåker, Svartlå och Harads

Mätningarna görs på 60 meters höjd. Syftet är att kartlägga berggrunden. Se aktuellt område markerat i kartbild��ppnas i nytt f��nster.

Läs mer på SGU´s hemsida��ppnas i nytt f��nster

För mer information, kontakta: Mats Wedmark, SGU, tel. 018-17 93 63 eller Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05

Tillbaka

 Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun (Nyheter) hemsida http://www.boden.se/