Kultur – 
allt spelar roll

Vad betyder ordet kultur för dig?

Tänker du på opera, konst eller romaner? Delar du upp kultur i finkultur och fulkultur? Eller tänker du på något som du tycker är roligt att göra i vardagen? Eller tänker du på att odla grönsaker?

Enligt Nationalencyklopedin innebär ordet kultur allt detta och mycket mer därtill. Ordet kultur är inte lätt att definiera, men ofta har många en bestämd uppfattning om vad kultur är för dem. Så även jag. För mig betyder kultur allt som vi människor gör. På gott och ont. Kultur formar vårt samhälle, alltså det vi gör, säger och tänker. Kultur har påverkat hur vår historia ser ut och hur vår framtid kommer att se ut. Men också det som händer just nu. Allt spelar roll.Det gör arbetet på ett museum extra svårt, men samtidigt extra spännande. Allt som människor har gjort på sin fritid, i sitt arbete, i vardagen, i glädje och sorg är viktigt. Det är viktigt för varje enskild individ, men också för vår gemensamma kulturhistoria.
   Många tror att museer bara samlar på föremål. Det stämmer i många fall. Men det är inte föremålet i sig som är viktigt. Det är de mänskliga berättelserna bakom föremålet som gör att vi kan förstå vår gemensamma kulturhistoria.
   I museivärlden pratar man ofta om vikten av kontext. Att ha en bakgrund eller ett sammanhang som gör det enklare att förstå helheten. För att få en så bred bild av historien som möjligt är det viktigt med en stor mångfald av mänskliga historier. När museer samlar in eller får in ett föremål är det därför viktigt att få med berättelserna bakom, vem har gjort föremålet, vem har använt föremålet, hur har det använts, när … och så vidare.

Ett föremål får endast liv om det finns något som berättar något om människorna bakom.

Föremålet blir en kulturyttring och det blir något mer än bara ett objekt. Det blir då till en del av vårt kulturarv som andra kan känna igen sig i och reflektera över. Alla delar spelar roll.

Om vi backar tillbaka till Nationalencyklopedin och definitionen av kultur så står det

”För det mesta används ordet i betydelsen ’andlig odling’. Det är sådant som människor ägnar sig åt för att man tycker om det och för att det ger upplevelser av olika slag.”.

Allt det vi gör som vi tycker om att göra spelar roll.
   Det kan vara allt från att rida till att spela golf, allt från att samla på frimärken till att meka med skotern. Men även det som vi inte tycker om att göra är en del av vårt kulturarv. 

ALLT är en del av vårt gemensamma kulturarv.
   Och på tal om kultur. LEGO är ju en kulturyttring i sig. Försvarsmuseet visar under höstlovet 
(27/10 – 4/11) Norrbottens största LEGO-utställning med mängder av olika byggnationer. 
En utställning där våra besökare själva uppmuntras att delta i skapandet. Så passa på att bidra till nästa del av vårt gemensamma kulturarv.

Varmt välkomna till Bodensarnas eget museum!

Ulf Renlund
Museichef
Försvarsmuseum Boden

Ulf Renlund

Museichef

Försvarsmuseum Boden