Grön el ger nytt megaindustriområde i Boden

02/28/2017

Ett större markområde för industri planeras i närheten av det befintliga ställverk som finns cirka en mil utanför Boden. Rätt etablering kan innebära ett hundratals nya arbetstillfällen.

Att få ett nytt industriområde att växa fram är ett samarbete mellan Bodens kommun, Vattenfall och Node pole. Vattenfall som tittar efter globala elintensiva industrier ser möjligheter med att ha så stora markytor i närheten av ett ställverk. Bodens kommun har lagt området i översiktsplanen som ett nytt verksamhetsområde, just för elintensiva industrier. Så här långt har kommunen investerat närmare 10 miljoner kronor i att köpa 100 hektar mark. Totalt rör det sig om ett markområde på 500 hektar.
– Vi vet att sådana här industrier förväntar sig stora ytor och det är viktigt att vi är proaktiva och lägger förutsättningarna, säger Inge Andersson (S), Bodens kommunalråd.

Global marknad

Ställverket ligger cirka en mil utanför centrala Boden i Svartbyn, mellan Norra Svartbyn och Flarken. En tydlig trend globalt är att den nya typen av industrier flyttar dit kraften finns och inte omvänt. Att snabbt kunna komma till etablering är avgörande.
– När man är nära ställverket eller källan kan man klara kravet på snabb etablering utan risk för långa tillståndsprocesser, något som vi ser är viktigt, säger Rick Abrahamsson, affärsutvecklare vid Vattenfall.

Dialog förs med olika parter om etablering på området, men vilka dessa är hålls ännu hemligt av affärsmässiga skäl. Rätt etablering kan innebära ett hundratals nya arbetstillfällen. Exakt hur många nya arbetstillfällen detta kan ge är så klart osäkert.

– Vi välkomnar nya arbetsmöjligheter. Vi har nyanlända som vi vill integrera, bra boendemiljöer och dessutom ligger platsen geografisk bra för pendling, säger Chief Executive Officer.

Basindustri

Globalt ser Vattenfall flera elintensiva industrier som skulle kunna etablera sig i Boden. Exempel på dessa är datacenter, materialtillverkning från flygplans- och fordonsindustri och batteritillverkning för elbilar. Även att göra gas av el, exempelvis vätgas som kan användas i andra industriella processer kan Vattenfall se som en tilltänkt industrietablering.

Att marken är tillgänglig så nära ställverket är viktigt även ur ett hållbarhetsperspektiv. När el transporterar över långa sträckor går 2-4 procent av elen förlorad.

Grön el

Utifrån Vattenfalls omvärldsbevakning ser man globalt att nya industrier växer fram och grön el blir allt viktigare.
– Det fossila bränslet är så vanligt idag på grund av lättillgängligheten, säger Rick Abrahamsson på Vattenfall.
Elanvändning ökar idag globalt med 2 procent per år och innan 2040 kommer elanvändningen att ha fördubblas.

Mer än 60 procent av elanvändningen genereras idag av fossila bränslen och 2040 förespås fortfarande 50 procent av världensel produceras av fossila bränslen, detta enligt WEO (World energy outlook) årliga sammanställning.

På bild: Rick Abrahamsson, affärsutvecklare vid Vattenfall, Catarina Ask (MP) kommunalråd och Inge Andersson (S) kommunalråd samt Patrik Öhlund, VD Node pole. Fotograf Hendrik Andersson

Tillbaka