Nytt förslag- fyra nya förskolor i Bodens kommun

01/30/2017

Fyra nya förskolor med totalt 20 avdelningar kommer att behöva byggas de närmsta sex åren. Det visar en ny utredning som utbildningsförvaltningen vid Bodens kommun tagit fram. Orsaken till utredningen är den växande befolkningsmängden. – Det är en angenäm utmaning att Boden växer, säger Magnus Åkerlund, skolchef vid kommunen.

Samhällsbyggnadskontorets befolkningsprognos visar att befolkningen kommer att ökning till 30 000 invånare år 2025. För att kunna möta dom framtida behoven av nya förskoleplatser har en noggrann utredning gjorts, en tioårs plan.

Närhet
Redan 2016 gjorde Bodens kommun en medborgarenkät för att kartlägga parameter som är avgörande vid val av förskola. Hälften av de svarande tyckte närhet var viktigt. I den nya utredningen  är ambitionen att man ska få en förskola inom en radie av två kilometer.

Minskade barngrupper
Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av politiken lagt som förslag att minska barngrupperna och presenterar därför två alternativ: en med 17 platser på varje avdelning och ett alternativ med 15 platser per avdelning. Det sistnämnda skulle innebära en ökning med 21 nya avdelningar fram till år 2025, från dagens 52 avdelningar.  Från politiken välkomnar man glatt mindre barngrupper.
– Vår ambition är så klart att ha 15 platser på varje avdelning, säger Britt-Marie Loggert-Andrén, ordförande i utbildningsnämnden.

Med plats för det nya Björkdungens förskola kommer att hålla stängt på grund av byggnation för att öppna som en ny modern förskola 2019. I förslaget som presenteras kommer Perbacka förskola i Svarbjörnsbyn med två avdelningar att läggs ner. Så även Torpgärdans förskola med två avdelningar och boende i området har då den nybyggda Kristallkulans förskola att välja. I förslaget ligger också att förskolan i Trångfors, Hamptjärnmoran samt Hedens läggs ner och i området kommer då en ny förskola att byggas med upp till fem avdelningar.

Moderna lokaler De nya förskolorna som presenteras i utredningen kommer att byggs för att stärka och främja den pedagogiska och kreativa läromiljön. Exempelvis tittar utbildningsförvaltningen i Boden på att bygga odlingsområden kring förskolan för en kreativ undervisning och för en hållbar framtid.

Fyra nya förskolor De kommande tre åren önskar utbildningsförvaltningen vid Bodens kommun att bygga tre nya förskolor. Dessa är

  • Förskola Sandenområdet nybyggnation med 6 avdelningar
  • Björkdungen stängs två år för nybyggnation 6 avd
  • Heden/Brännberg Nybyggnation 4 avd

Om förslaget med 15 platser per avdelning blir verklighet kommer ytterligare en nybyggnation planeras i centrala Boden och beräknas vara klart 2022.

Då kommer även Kyrkkläppen, Rörviken och Golfkullens förskola kommer att öka sina avdelningar från fyra till sex. Med den nya förskoleutredningen som presenteras har ambitionen från varit att få mindre barngrupper, stärka förutsättningarna för att ha nära till förskolan och att kunna ge barnen i Boden moderna lokaler. De nya lokalerna som byggs ska främja det kreativa och pedagogiska lärandet.  

Tillbaka